Vi leverer beskæring af både hækken, træer og buske.
Nedklipning af stauder, roser mm...

Vi udfører formklipning af stedsegrønne og løvfældende træer.

 

Sundhedsbeskæring, dvs. fjernelse af syge, beskadigede og udgåede træer