• Leon Askov er udpeget af retten til syn og skønsmand


    Ved syn og skøn vurderer en uvildig sagkyndig person en sag, hvor to parter er blevet uenige.
    Det kan f.eks. være en boligejer og en håndværker, der er uenige om, hvorvidt et byggearbejde er ordentligt udført.

  •  

  • Syn og skøn afsluttes med, at skønsmanden udarbejder en rapport, en skønserklæring.

    Skønserklæringen afgør ikke, hvem der vinder sagen. Formålet med skønserklæringen er at skaffe parterne det rette grundlag for at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig.

  •  

Læs mere om syn og skøn hos Bolius eller på domstol.dk